Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Lissabonfördraget

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Lissabonfördraget
Lissabonfördraget, även känt som reformfördraget, är ett av Europeiska unionens fördrag och trädde i kraft den 1 december 2009. Fördraget undertecknades i LissabonPortugal, av medlemsstaternas stats- och regeringschefer den 13 december 2007.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Lissabonfördraget in Swedish