Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

List of largest United Kingdom settlements by population

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
List of urban areas in the United Kingdom
List of urban areas in the United Kingdom is a list of the most populous urban areas as at the 2011 census, as defined by the Office for National Statistics (ONS), although the basis for the sourced list (used for its ready availability of the data) is Citypopulation.de.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Miasta Wielkiej Brytanii
Według danych oficjalnych pochodzących z 2008 roku Wielka Brytania posiadała 196 miast o ludności przekraczającej 50 tys. mieszkańców. Stolica kraju Londyn i miasto Birmingham liczyły ponad milion mieszkańców; 1 miasto z ludnością od 500 tys. do miliona; 65 miast z ludnością 100÷500 tys.; 126 miasta z ludnością 50÷100 tys. oraz reszta miast poniżej 50 tys. mieszkańców.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| List of largest United Kingdom settlements by population in English | List of largest United Kingdom settlements by population in Polish