Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Ljus

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Ljus
Synligt ljus är en form av elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan cirka 390 och 770 nanometer. Genom att ögat är känsligt för strålning i just detta intervall, kan vi se vår omgivning.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
ljus
I s lumine, luce; (av stearin) candela; (av vax) cereo; (intelligent person) persona intelligente; dra fram i ~et fig revelar, detectar, deteger, exhumar; dämpa ~et assurdar/reducer le lumine/le luce; föra bakom ~et fig illuder, deluder, deciper, mystificar; ge grönt ~ dar le lumine/le luce verde; kasta ~ över fig jectar lumine/luce super, elucidar, exclarar; knäppa på ~et accender/connecter le lumine/le luce; ~ets fortplantning le propagation del luce/del lumine; skåda dagens ~ vider le lumine/le luce, venir al vita/al mundo/al existentia; stöpa ~ fabricar candelas a mano; Varde ~! bibl Sia le luce/lumine!
II adj lucide, luminose; (om färg) clar, pallide; (om hårfärg) blonde; den ~a sidan le latere/parte exclarate/luminate; fig le bon latere, le aspecto/latere favorabile/le plus avantagiose [-d3-]; en ~ idé un idea luminose/brillante; ~a ögon oculos clar; ~t öl bira clar; mitt på ~a dagen in plen die

Svenska Sällskapet för Interlingua
 
ljus- och ljudboj
sjö boia luminose e sonor, boia luminose con sirena

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
ljus
روشنايي، نور، فروغ، نور چراغ، روشني
وضوح
شمع
استعداد، نبوغ
روشن، واضح
رنگ پريده، کمرنگ
سفيد- بور
درخشان، شفاف


swedish to farsi

Download this dictionary
ljus
  تابناک, روشن, درخشان, تابان, افتابي, زرنگ, باهوش, درخشندگي, روشني, درک جزءي, نور شمع, نگاه اجمالي کردن, شش , ريه جانوران.
  


Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
ljus
[ju:s] subst.
luz
ljuskälla, belysning
tänd ljuset! ¡Enciende (o prende) la luz!

 
[ju:s] subst.
luz
det som gör att man kan se, sken (även bildligt)
ljus och mörker luz y oscuridad

 
[ju:s] adj.
claro, luminoso; preclaro; brillante
som är upplyst; som ger ifrån sig mycket ljus (bildligt "hoppfull")
mitt på ljusa dagen en pleno día
ljusa färger colores claros
en ljus framtid un futuro brillante


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

| Ljus in English | Ljus in Albanian | Ljus in Finnish | Ljus in Swedish | Ljus in Farsi | Ljus in Latin