Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Lutet

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Lutet

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Lutet
Lutet (Lu, łac. lutetium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Paryża. Dawna nazwa to kasjop (Cp).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
Lutet
Lutetian

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
Lutet
Lutetian

Albanian - English

Download this dictionary
lutet
begs, importunes, invokes


| Lutet in English | Lutet in German | Lutet in Polish