Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Ming-Dynastie

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Ming-Dynastie
Die Ming-Dynastie herrschte von 1368 bis 1644 im Kaiserreich China, löste dabei die mongolische Fremdherrschaft der Yuan-Dynastie in China ab und endete im 17. Jahrhundert mit der Qing-Dynastie.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Ming-dynastie
De Ming-dynastie (1368-1644) is de opvolger van de Yuan-dynastie en besloeg de periode voorafgaand aan de Qing-dynastie in China. De Ming-monarchie had de familienaam Zhu (朱). De Ming, "een van de grootste tijdperken van een ordelijke regering en de sociale stabiliteit in de menselijke geschiedenis," was de laatste dynastie in China geregeerd door etnische Hans. Hoewel de Ming-hoofdstad Peking in 1644 werd ingenomen dankzij een opstand onder leiding van Li Zicheng, die zelf al snel werd vervangen door de Mantsjoe/Qing-dynastie, bleven sommige mensen trouw aan de Ming troon (gezamenlijk genoemd de Zuidelijke Ming) tot 1662. Ming zorgde voor de bouw van een grote vloot en een staand leger van een miljoen soldaten. Hoewel particuliere maritieme handel en officiële missies uit China reeds in eerdere dynastieën hadden plaatsgevonden, overtroffen de expedities van de vloot onder de moslimeunuch admiraal Zheng He in de 15e eeuw alle anderen in grootte.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| Ming-Dynastie in Dutch | Ming-Dynastie in German