Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Mongolové

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Mongolové
Mongolové jsou etnikum žijící zejména ve Státe Mongolsko, v Cínské lidové republice a Rusku.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Mongolové in Czech