Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Morrill Act

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Morrill Land-Grant Acts
The Morrill Land-Grant Acts are United States statutes that allowed for the creation of land-grant colleges, including the Morrill Act of 1862 ( et seq.) and the Morrill Act of 1890 (the Agricultural College Act of 1890, (, et seq.))

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Ustawa Morrilla
Ustawa Morrilla, The Morrill Act, Original Morrill Act, First Morrill Act – ustawa uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1862, mająca na celu wsparcie zachodnich stanów USA i ich rozwoju edukacyjnego. Podstawą amerykańskiej myśli demokratycznej jest bowiem równomierna potrzeba dostępu do przynajmniej podstawowej edukacji. Po 1860 roku dostęp do wyższej edukacji stał się bardziej przystępny i wielu polityków i pedagogów zapragnęło dać możliwość kolejnym młodym Amerykanom nabycia wyższego wykształcenia.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Morrill Act
Morrill Act (egentlig: Morrill Land-Grant Colleges Act) er en amerikansk lovgivning fra 1862 og 1890 som ga det rettslige grunnlaget for å donere føderale landeiendommer til opprettelse høsykoler og universiteter - en i hver delstat. Slike læresteder ble kalt land-grant-colleges og etterhvert land-grant-universiteter.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Morrill Act in English | Morrill Act in Polish | Morrill Act in Norwegian