Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Morze Karaibskie

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Morze Karaibskie
Morze Karaibskie – morze, wchodzące w skład systemu oceanicznego Oceanu Atlantyckiego, położone na północ od Ameryki Południowej, ograniczone od wschodu przez łuk wyspowy Antyli.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Morze Karaibskie in Polish