Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Narzedzia stolarskie

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Narzedzia stolarskie
Narzędzia stolarskie – zestaw narzędzi do wykonywania prac w drewnie, w zawodach takich jak stolarstwomeblarstwociesielstwo.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Narzedzia stolarskie in Polish