Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Nasjonalsjåvinisme

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Nasjonalsjåvinisme
Nasjonalsjåvinisme er et sammensatt begrep som består av nasjonalisme og sjåvinisme. Nasjonalisme står for at ethvert folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat og at staten skal være selvstendig eller suveren, i den forstand at den fritt skal kunne hevde sine interesser overfor andre stater. Sjåvinisme (av fransk chauvunisme) stammer fra den franske soldaten Nicolas Chauvin og hans fanatiske beundring av Napoleon. På mange måter er nasjonalsjåvinisme en ekstrem eller fundamentalistisk form for nasjonal patriotisme.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License