Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Nesset kommune

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Nesset
Nesset er en kommune i Romsdalen i Møre og Romsdal. Den grenser i nord mot Gjemnes, i øst mot Sunndal, i sør mot Lesja, i sørvest mot Rauma og i vest mot Molde. I nord ligger Tingvoll kommune nord for Sunndalsfjorden.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Nesset kommune

© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Nesset kommune in Norwegian