Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Netsonic

Babylon English English dictionary

Download this dictionary
Netsonic
n. American corporation headquartered in Wisconsin, provider of high-speed Web hosting services; Internet accelerator program manufactured by Web3000 Inc.

Babylon English-Norwegian

Download this dictionary
Netsonic
s. Netsonic, amerikansk korporasjon med hovedkvarter i Wisconsin, leverandør av høyhastighets- webhotelltjenester; Internett akseleratorprogram produsert av Web3000 Inc.

Babylon English-Danish

Download this dictionary
Netsonic
n. Netsonic, amerikansk virksomhed med hovedkvarter i Wisconsin, leverandør af højhastigheds "hosting services"; internet accelerator program produceret af Web3000 Inc.


| Netsonic in French | Netsonic in Italian | Netsonic in Spanish | Netsonic in German | Netsonic in Turkish | Netsonic in Hebrew | Netsonic in Arabic | Netsonic in Danish | Netsonic in Norwegian