Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Nieuw Burgerlijk Wetboek

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Burgerlijk Wetboek (Nederland)
Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Burgerlijk Wetboek
Le Burgerlijk Wetboek est le code civil néerlandais.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Nieuw Burgerlijk Wetboek in French | Nieuw Burgerlijk Wetboek in Dutch | Nieuw Burgerlijk Wetboek in German