Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Nimf (mythologie)

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Nimf (mythologie)

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| Nimf (mythologie) in Dutch