Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

OID

Spanish - Turkish

Download this dictionary
oír
yakalamak, tutmak, yetişmek, basmak,... { catch }
dinlemek, kulak asmak { listen }
duymak, işitmek, dinlemek, kulak vermek,... { hear }
kulak misafiri olmak, kulak kabartmak,... { overhear }

Odontonomy

Download this dictionary
oid
' Benzeri' anlamında sonek.


Baydaş_Medikal Terimler

Download this dictionary
oid-
Benzer gibi anlamına sonek.


| OID in English | OID in French | OID in Spanish | OID in German | OID in Russian | OID in Arabic | OID in Thai | OID in Polish | OID in Finnish | OID in Romanian | OID in Swedish | OID in Farsi