Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Odysseus (Joyce)

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Odysseus (Joyce)
Odysseus (v angl. orig. Ulysses) je román irského spisovatele Jamese Joyce. Jedná se o parafrázi Homérova eposu Odysseia, na nejž v mnoha paralelách odkazuje. Z dalších del citovaných v Joyceove románu lze uvést napr. Shakespearovu tragédii Hamlet ci Mozartovu operu Don Giovanni, casté jsou rovnež citace a parafráze bible, ruzných liturgických textu, ale i irských lidových popevku. Mnozí odborníci i laici považují Odyssea za nejvetší anglicky psané dílo 20. století

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Odysseus (Joyce) in Czech