Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Okay

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
OK
Okay redirects here. Okee redirects here. "OK" (; also spelled "okay", "ok", or "O.K.") is a word denoting approval, acceptance, agreement, assent, or acknowledgment. "OK", as an adjective, can also express acknowledgment without approval. "OK" has frequently turned up as a loanword in many other languages.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Okay
Okay, auch OK, O.K. (engl. [] oder dt. []) ist ein umgangssprachliches Wort aus dem Amerikanischen Englisch das so viel wie (alles) in Ordnung bedeutet (Abk. i. O.).

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Okay (Band)
Okay (oft auch O. K., OK oder OKAY! geschrieben) ist eine deutsche Popband, die vor allem in den 1980er Jahren aktiv war.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
OK
La locución "OK" u "okay" proviene del inglés estadounidense y se usa como equivalente a la tradicional "de acuerdo" o "está bien" o "vale" para indicar conformidad. Se usa como adjetivoadverbio y verbo. Frecuentemente mencionado en la etimología popular como de origen desconocido, el origen del término fue claramente demostrado por el lexicógrafo y etimólogo estadounidense Allen Walker Read en 1963.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
OKay
OKay is een Belgische keten van kleinere buurtsupermarkten waar klanten terechtkunnen voor hun dagelijkse boodschappen. OKay-winkels zijn onderdeel van de Belgische retailgroep Colruyt Group.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Okay

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Oké
Oké of OK (ook okay (als op zijn Engels geschreven) of okee (vooral in Vlaanderen)) is een tussenwerpsel met de betekenis "goed", "akkoord". Schertsend wordt het woord wel verlengd tot: okido. Het bijbehorende gebaar is het duim omhoog steken. Oké kan ook een bijvoeglijk naamwoord zijn: 'Die fiets is helemaal oké' of een bijwoord: 'Jij rent wel oké.' Het woord gaat, naar men meestal aanneemt, terug op de Amerikaans-Engelse afkorting OK, waarvan de betekenis niet met zekerheid bekend is.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
OKay
OKay est une chaîne de magasins de proximité belge créée en 1998 et appartient au Colruyt Group. Les magasins OKay ont une superficie moyenne de .

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
OK (expression)
OK est une expression abrégée de l'anglais qui signifie « d'accord ». En France, son usage est rarissime avant la Seconde Guerre mondiale, mais le terme est devenu très présent dans l'usage oral.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Okay in English | Okay in French | Okay in Italian | Okay in Spanish | Okay in Dutch | Okay in Portuguese | Okay in German | Okay in Russian | Okay in Japanese | Okay in Greek | Okay in Korean | Okay in Turkish | Okay in Hebrew | Okay in Arabic | Okay in Thai | Okay in Other Western-European languages | Okay in Other Russian languages | Okay in Polish | Okay in Hungarian | Okay in Czech | Okay in Lithuanian | Okay in Latvian | Okay in Catalan | Okay in Croatian | Okay in Serbian | Okay in Albanian | Okay in Slovenian | Okay in Estonian | Okay in Bulgarian | Okay in Danish | Okay in Finnish | Okay in Norwegian | Okay in Romanian | Okay in Swedish | Okay in Farsi | Okay in Macedonian | Okay in Afrikaans | Okay in Latin