Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Okres Kladno

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Kladno District
The Kladno District (Okres Kladno in Czech) is a district (okres) within the Central Bohemian Region (Stredoceský kraj) of the Czech Republic. The capital of the district is the city of Kladno.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Okres Kladno
Okres Kladno ist ein Bezirk im Stredoceský kraj in Tschechien. Das Gebiet ist ein Teil der Böhmischen Masse (Ceský masiv) und leicht hügelig. Der höchste Punkt ist Vysoký vrch bei Malé Kyšice (486 m ü. M.). Der Bezirk ist bekannt als Lagerstätte von Steinkohle.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Okres Kladno
Kladno is een district (Tsjechisch: Okres) in de Tsjechische Centraal-Boheemse Regio. De hoofdstad is Kladno. Het district bestaat uit 100 gemeenten (Tsjechisch: Obec).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
District de Kladno
Le district de Kladno (en ) est un district (okres) de la région de Bohême-Centrale (Stredoceský kraj) en République tchèque. Son chef-lieu est la ville de Kladno. Il s'étend sur ; sa population s'élève à habitants en 2012.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Powiat Kladno
Powiat Kladno (czes. Okres Kladno) to powiat w kraju środkowoczeskim w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Kladno. Powierzchnia powiatu wynosi 691,470724 km², zamieszkuje go 150 536 osób (gęstość zaludnienia wynosi 217,85 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 100 miejscowości, w tym 7 miast. Od 1 stycznia 2003 powiaty nie są już jednostką podziału administracyjnego Czech. Podział na powiaty zachowały jednak sądy, policja i niektóre inne urzędy państwowe. Został on również zachowany dla celów statystycznych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Okres Kladno in English | Okres Kladno in French | Okres Kladno in Dutch | Okres Kladno in Portuguese | Okres Kladno in German | Okres Kladno in Polish | Okres Kladno in Czech