Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

P&T

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
P&T
P&T may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Postes, télégraphes et téléphones
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
L'expression (exacte, approchée ou traduite) postes, télégraphes et téléphones, et le sigle PTT, désignent divers services postaux nationaux :

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
P&T

© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Post- og Telegrafvæsenet
Post- og Telegrafvæsenet, også kaldet P&T, var et dansk statsligt direktorat med historie tilbage til 1624, som blev dannet i 1927 da to statslige organisationer – Postvæsenet og Telegrafvæsenet, blev slået sammen til ét væsen. P&T udviklede sig uden de store organisatoriske ændringer frem til 1980'erne. I 1986 blev P&T delt op i et generaldirektorat og seks statsejede virksomheder. Tele Danmark A/S blev etableret i 1990, og GiroBank A/S blev etableret i 1991, begge som statsejede aktieselskaber. I 1995 blev postvæsenet til Post Danmark, en selvstændig statsejet virksomhed underlagt Trafikministeriet.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Acronyms from A-Z

Download this dictionary
P&T
Post & Telegraph Office Danmark


| P&T in English | P&T in French | P&T in German | P&T in Danish | P&T in Finnish