Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

PANGASINENSE

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Pangasinan (disambiguation)
Pangasinan or Pangasinense may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia

Download this dictionary
Panggasinan
Maaaring tumukoy ang Panggasinan (Kastila: pangasinense):

 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Wikipedia.org...


© Ang artikulong ito ay gumagamit ng materyal mula sa Wikipedia® at lisensyado sa ilalim ng GNU Free Documentation License at sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

JM Languages

Download this dictionary
PANGASINENSE
Pangasinense is a language spoken in the Philippines.
The language is: Pangasinense


| PANGASINENSE in English