Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

PARTIAL PAYMENT

Mustafa YILDIZ's English to Turkish Dictionary

Download this dictionary
partial payment
kismi ödeme

Askeri Terimler Sozlugu

Download this dictionary
PARTIAL PAYMENT
KISMİ ÖDEME:Bir sözleşme uyarınca talep edilen bir veya daha çok komple cihaz tesellümünün veya talep edilen bir hizmetten belirli bir kısmının tamamlanması üzerine yapılmasına yetki verilen ödeme.


| PARTIAL PAYMENT in English | PARTIAL PAYMENT in French | PARTIAL PAYMENT in Italian | PARTIAL PAYMENT in Spanish | PARTIAL PAYMENT in Dutch | PARTIAL PAYMENT in Portuguese | PARTIAL PAYMENT in German | PARTIAL PAYMENT in Japanese | PARTIAL PAYMENT in Hebrew | PARTIAL PAYMENT in Arabic | PARTIAL PAYMENT in Swedish | PARTIAL PAYMENT in Farsi