Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

POWER

Babylon English-Turkish

Download this dictionary
power
i. güç, kuvvet, enerji, yetenek, iktidar, otorite, üs [mat.], yetki, derman, takât
 
f. çalıştırmak, güç sağlamak, elektrik vermek

saja english turkish dictionary

Download this dictionary
power
i. 1. güç, kuvvet: air power hava kuvveti. nuclear power nükleer güç. physical power fiziksel güç. 2. yetenek: the power to learn öğrenme yeteneği. 3. etki: The medicine has lost its power. İlaç etkisini kaybetti. 4. nüfuz: His power in political circles is limited. Siyasi çevrelerdeki nüfuzu sınırlı. 5. yetki: the power to hire and fire işe alma ve işten çıkarma yetkisi. 6. mat. üs, üst, güç, kuvvet: Raise it to the tenth power. Onu onuncu kuvvete yükselt.

Erzin English Turkish Dictionary

Download this dictionary
power
güç

Mustafa YILDIZ's English to Turkish Dictionary

Download this dictionary
power
yeti, yetenek, yapma gücü; güç, kuvvet, kudret; erk, iktidar; etki, nüfuz, sözü geçerlik; yetke, otorite; vekâletname, vekâlet; elektrik, enerji; kuvvet; çok, güç saglamak; hizla gitmek

Baydaş_Medikal Terimler

Download this dictionary
power
Kuvvet, iktidar, kudret, yetenek, güç.


| POWER in English | POWER in French | POWER in Italian | POWER in Spanish | POWER in Dutch | POWER in Portuguese | POWER in German | POWER in Russian | POWER in Japanese | POWER in Greek | POWER in Korean | POWER in Hebrew | POWER in Arabic | POWER in Thai | POWER in Polish | POWER in Czech | POWER in Lithuanian | POWER in Catalan | POWER in Croatian | POWER in Serbian | POWER in Albanian | POWER in Urdu | POWER in Bulgarian | POWER in Danish | POWER in Finnish | POWER in Norwegian | POWER in Romanian | POWER in Swedish | POWER in Farsi | POWER in Macedonian | POWER in Latin | POWER in Armenian | POWER in Hindi | POWER in Indonesian | POWER in Vietnamese | POWER in Pashto | POWER in Malay | POWER in Filipino