Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Pack

Babylon English German dictionary

Download this dictionary
pack
n. Paket; Päckchen; Bande; Gruppe; Kompresse; Maske
 
v. packen; zusammendrängen

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Pack
Pack steht für:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

IM+C AG Warenwirtschaftsglossar

Download this dictionary
Pack
Bündelung von mehreren Hängestücken zu einer Griffeinheit. Die Griffeinheit wird unter einer Transporteinheit-Nr. verwaltet. (Textile Warenwirtschaft)

Alle Rechte vorbehalten. © 2005 Institut, Management + Consulting AG - The Value Chain Company.

Deutsch - Vietnamesisch

Download this dictionary
das Pack
- deck boong tàu, sàn tàu, tầng trên, tầng nóc, đất, mặt đất, cỗ bài
- pack bó, gói, ba lô, đàn, bầy, lũ, loạt, lô, bộ, cỗ, kiện, khối lượng hàng đóng gói trong một vụ, phương pháp đóng gói hàng, hàng tiền đạo, đám băng nổi pack ice), khăn ướt để đắp, mền ướt để cuốn - sự đắp khăn ướt, sự cuốn mền ướt, lượt đắp
- rabble đám người lộn xộn, đám đông, lớp người thấp hèn, tiện dân, choòng cời lò, móc cời lò, gậy khuấy
- mit Sack und Pack with bag and baggage

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
Pack
Pack
I.(m) -e/¨-e 一包,一束
II.(n) -s,kein pl. [俗,贬] 流氓,无赖

© 2007 EIMC International Limited, Co.


| Pack in English | Pack in French | Pack in Italian | Pack in Spanish | Pack in Dutch | Pack in Portuguese | Pack in Russian | Pack in Japanese | Pack in Greek | Pack in Korean | Pack in Turkish | Pack in Hebrew | Pack in Arabic | Pack in Thai | Pack in Polish | Pack in Czech | Pack in Catalan | Pack in Croatian | Pack in Serbian | Pack in Albanian | Pack in Urdu | Pack in Bulgarian | Pack in Danish | Pack in Finnish | Pack in Norwegian | Pack in Romanian | Pack in Swedish | Pack in Farsi | Pack in Macedonian | Pack in Afrikaans | Pack in Latin | Pack in Armenian | Pack in Hindi | Pack in Indonesian | Pack in Vietnamese | Pack in Pashto | Pack in Malay | Pack in Filipino