Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Periodic Table

Latviešu Vikipedija – bezmaksas enciklopedija

Download this dictionary
Kimisko elementu periodiska tabula
Kimisko elementu periodiska tabula ir tabula, kura ir sakartoti kimiskie elementi pec atomskaitla (protonu skaita kodola). Šo tabulu 1869. gada izveidoja krievu kimikis Dmitrijs Mendelejevs, tadel to deve ari par Mendelejeva kimisko elementu periodisko tabulu.

 Lasiet vairak Wikipedia.org...


© Šis raksts izmanto materialus no Vikipedijas® un tas ir licenzets atbilstoši GNU brivas dokumentacijas licencei

| Periodic Table in English | Periodic Table in French | Periodic Table in Italian | Periodic Table in Spanish | Periodic Table in Dutch | Periodic Table in Portuguese | Periodic Table in German | Periodic Table in Russian | Periodic Table in Japanese | Periodic Table in Greek | Periodic Table in Korean | Periodic Table in Turkish | Periodic Table in Hebrew | Periodic Table in Arabic | Periodic Table in Thai | Periodic Table in Polish | Periodic Table in Hungarian | Periodic Table in Czech | Periodic Table in Lithuanian | Periodic Table in Catalan | Periodic Table in Urdu | Periodic Table in Bulgarian | Periodic Table in Finnish | Periodic Table in Romanian | Periodic Table in Swedish | Periodic Table in Farsi | Periodic Table in Macedonian | Periodic Table in Indonesian | Periodic Table in Vietnamese | Periodic Table in Filipino