Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Powder River (Montana)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Powder River (Wyoming and Montana)
Powder River (Apsáalooke: Chakadee WakpaAssiniboine: Caȟní wakpá ) is a tributary of the Yellowstone River, approximately long in northeastern Wyoming and southeastern Montana in the United States. It drains an area historically known as the Powder River Country on the high plains east of the Bighorn Mountains.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Powder River (Montana)

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Powder (rivière du Montana)
La Powder River (Páae-óˀheˀe dans la langue Cheyenne), situé dans le sud-est du  Montana et le nord-est du Wyoming aux États-Unis, est un affluent de la Yellowstone River, et donc un sous-affluent du Mississippi par le Missouri.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Powder River
Powder River – rzeka o długości ok. 604 km w południowo-wschodniej Montanie i północno-wschodnim Wyoming w Stanach Zjednoczonych, dopływ rzeki Yellowstone. Przepływa przez obszar historycznie znany jako Kraj rzeki Powder na wysoczyźnie Wielkich Równin na wschód od pasma górskiego Bighorn.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Powder River (Montana) in English | Powder River (Montana) in French | Powder River (Montana) in German | Powder River (Montana) in Polish