Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

President van de Verenigde Staten

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
President van de Verenigde Staten
De president van de Verenigde Staten fungeert als het staatshoofd van de Verenigde Staten van Amerika. De president is het hoofd van de uitvoerende macht en opperbevelhebber van het militaire apparaat. De president wordt gekozen voor een termijn van vier jaar en kan slechts eenmaal worden herkozen. Deze beperking werd ingevoerd, nadat Franklin D. Roosevelt als eerste president voor meer dan drie termijnen gekozen was. Dit is vastgelegd in een amendement op de Amerikaanse grondwet (The Constitution). George Washington, die diende van 1789 tot 1797, was de eerste president. De huidige president is Barack Obama, die op 20 januari 2009 geïnaugureerd werd als de 44e en eerste Afro-Amerikaanse president van de Verenigde Staten. Op 6 november 2012 werd hij herkozen voor zijn tweede ambtstermijn die eindigt op 20 januari 2017.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| President van de Verenigde Staten in Dutch