Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Prima Materia

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Prima materia
In alchemy, Prima materia, materia prima or first matter, is the ubiquitous starting material required for the alchemical magnum opus and the creation of the philosopher's stone. It is the primitive formless base of all matter similar to chaos, the quintessence, or aether. Esoteric alchemists describe the prima materia using simile, and compare it to concepts like the anima mundi.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Prima materia

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Prima materia
Prima materia (Latijn: Eerste materie of stof) is een begrip uit de alchemie. Het duidt geen materie in de gewone zin aan, maar eerder een potentieel tot materie. Het begrip is essentieel in de alchemie, om de theorie van transmutatie van gewone metalen in edele metalen te ondersteunen. De 'eerste materie' is ook in negatieve zin te begrijpen als dat wat rest nadat alles aan een object is ontnomen wat het aan karakteristieken bezat. Het begrip prima materia (materia prima) als 'materie zonder vorm' is mogelijk terug te voeren op een concept uit Aristotelesfysica en metafysica, al is dit niet onomstreden.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Prima Materia
Prima materia è l'album di debutto di Bluetech prodotto nel 2003 da Waveform Records.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto dell'enciclopedia online Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Farsi dictionary

Download this dictionary
prima materia

روانشناسى : هيولاى اولى

 
کلمات مرتبط(2) 

 
کلمات مرتبط(prima materia):
بازگشت به واژه prima materiaprima 

| Prima Materia in English | Prima Materia in Italian | Prima Materia in Dutch | Prima Materia in German | Prima Materia in Farsi