Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Programowanie agentowe

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Programowanie agentowe
Programowanie agentowe - kolejny poziom abstrakcji programowania, wyższy od abstrakcji programowania obiektowego. Polega on na tworzeniu agentów (ang. Software Agent).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Programowanie agentowe in Polish