Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Psychologia

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Psychologia
Psychologia (od Psychedusza, i logossłowomyśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Dictionario Interlingua Nederlandese

Download this dictionary
psychologia
sub
psychologie, zielkunde;
~ del massa massapsychologie;
~ infantil kinderpsychologie;
~ experimental experimentele psychologie;
~ del comportamento gedragspsychologie;
~ introspective introspectivisme;
~ animal dierenpsychologie;
~ personalista personalistische psychologie;
~ structural structuurpsychologie;
~ pathologic pathopsychologie, psychopathologie;
Instituto de Psychologia Applicate Instituut voor Toegepaste Psychologie;
le ~ de un roman(ce) de psychologie van een roman


JM Latin English Dictionary

Download this dictionary
psychologia
N F
psychology

Latin - English Inflected

Download this dictionary
psychologia
psychologia, psychologiae
n. f. psychology; 

English - Albanian

Download this dictionary
psychologia
psikologjia


| Psychologia in English | Psychologia in Spanish | Psychologia in Dutch | Psychologia in German | Psychologia in Russian | Psychologia in Polish | Psychologia in Albanian