Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

RAS

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
RAS (Remote Access Services)
שירות גישה מרוחקת, מאפיין של מערכת ההפעלה Windows NT המאפשר למשתמש להיכנס לתוכנית באמצעות מודם או חיבור רשת (מחשבים)

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
Ras

Ras היא משפחה של חלבונים שלהם תפקיד חשוב בהעברת אותות בתא. כל החלבונים במשפחה זו הם חלבונים מסוג small GTPase, חלבונים המסוגלים לפרק מולקולות GTP ל-GDP. השם של משפחת חלבונים זו נגזר מ"Rat sarcoma", הרומז לאופן הגילוי של החלבונים הראשונים במשפחה זו. השם ras מתייחס גם לגנים המקודדים חלבונים השייכים למשפחה.

כאשר Ras "מופעל" בעקבות סיגנל שמגיע לתא הוא מפעיל בעקבותיו חלבונים נוספים שלבסוף משפיעים על ביטוי של גנים המעורבים בגדילה של התא, התמיינות והישרדות. בגנים של ras עשויות לקרות מוטציות הגורמות ליצירה של חלבוני Ras שנמצאים בצורה המופעלת באופן תמידי, ובכך לגרום לביטוי יתר של מסלולי איתות בתא, אף ללא קבלת סיגנלים. בשל תפקידו החשוב בגדילה ובהתחלקות של התא, מוטציות כאלו יכולות להביא לסרטן. Ras הוא אחד האונקוגנים הבולטים ביותר במחלות סרטן אנושיות - מוטציות הגורמות ל-Ras המופעל באופן תמידי מופיעות ב-20-25% מהגידולים באדם, ובסרטנים מסוימים (כדוגמת סרטן הלבלב) מוטציות כאלו מופיעות בכמעט 90% מהמקרים.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

| RAS in English | RAS in French | RAS in Italian | RAS in Spanish | RAS in Dutch | RAS in Portuguese | RAS in German | RAS in Russian | RAS in Japanese | RAS in Greek | RAS in Turkish | RAS in Arabic | RAS in Polish | RAS in Hungarian | RAS in Czech | RAS in Catalan | RAS in Croatian | RAS in Serbian | RAS in Urdu | RAS in Bulgarian | RAS in Danish | RAS in Finnish | RAS in Norwegian | RAS in Romanian | RAS in Swedish | RAS in Farsi | RAS in Afrikaans | RAS in Hindi | RAS in Indonesian | RAS in Vietnamese | RAS in Malay