Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Real mode

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
real mode
echte toestand, werk toestand van de hoofd prossecor waarin al de bronnen zijn toegewezen aan het programma dat in uitvoering is

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Real mode
Real mode is de toestand van een processor van de x86-architectuur waarin de oorspronkelijke 8086 wordt gesimuleerd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Technisch E-NL Woordenboek

Download this dictionary
real mode
reële werkwijze

| Real mode in English | Real mode in French | Real mode in Italian | Real mode in Spanish | Real mode in Portuguese | Real mode in German | Real mode in Russian | Real mode in Japanese | Real mode in Hebrew | Real mode in Arabic | Real mode in Thai | Real mode in Polish | Real mode in Croatian | Real mode in Serbian | Real mode in Bulgarian | Real mode in Swedish | Real mode in Farsi | Real mode in Macedonian