Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Regions of Hungary

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
List of regions of Hungary
There are seven statistical regions of Hungary created in 1999 by the Law 1999/XCII amending Law 1996/XXI. Regions are groupings of the 19 counties and the capital city.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Регионы Венгрии
Семь регионов Венгрии было выделено в 1999 согласно Закону 1999/XCII, который является переработкой Закона 1996/XXI. Венгрия разделена на 7 регионов, которые в свою очередь делятся на более мелкие административные единицы — медье.


Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

Magyar Wikipédia - az ingyenes Enciklopédia

Download this dictionary
Magyarország régiói
Magyarország hét tervezési-statisztikai régióra osztását 1999-ben végezték el az 1999. évi XCII. törvény értelmében, ami az 1996. évi XXI. törvény módosítása. A régiós felosztás elsosorban az Európai Unió statisztikai alapon (NUTS) nyugvó támogatási rendszer miatt jött létre. Bár a kormány kidolgozott egy törvényjavaslatot a megyerendszer régiókkal való felváltására 2006-ban, ennek hiányzott a szükséges országgyulési támogatottsága.

További információt lásd Wikipedia.org...


© A jelen cikk a Wikipédiából® származó anyagot használja fel, és engedélyezésre kerül t GNU Szabad Dokumentációs Licenc alatt.

| Regions of Hungary in English | Regions of Hungary in Spanish | Regions of Hungary in Russian | Regions of Hungary in Hungarian