Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Repulsorlift

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Repulsorlift
  1. DOORVERWIJZING Technologie uit Star Wars#Repulsorlift

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Dutch Star Wars Database

Download this dictionary
Repulsorlift
De repulsorlift is een type motor die velerlei toepassingen kent. De meest bekende is de lift welke volgens dit principe werkt. Objecten of wezens welke in een repulsorlift worden geplaatst worden door een systeem van magnetische afstoting van verschillende intentie omhoog of omlaag gevoerd.
Soortgelijke mogelijkheden worden geschapen door het plaatsen van een repulsorlift motor in ruimteschepen. Deze gebruiken dit type motor vaak om de functionaliteit van verticaal landen en stijgen te verkrijgen. Het vergroot ook de wenbaarheid binnen de atmosfeer.
Ook in veel algemenere zaken vind men vaak repulsorlift motoren terug. Vaak worden er een soort sleden van gemaakt waarop men vracht of andere zaken eenvoudig kan voortbewegen.