Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Reso Zilan

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Reso Zîlan
Reso Zîlan (1947 Turkey - ) is a contemporary Swedish writer, translator and linguist of Kurdish origin. He was born in Turkey and emigrated to Sweden in 1973. He is currently the president of the Language and Literature Department of the Kurdish Institute of Paris[1]

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Reso Zilan
Reso Zilan, född 1947 i Bazid (turkiska Dogu Bayazit), norra Kurdistan i östra Turkiet, är översättare, lingvist och fd politiker som i Sverige arbetar som modersmålslärare i nordkurdiska (kurmanci). Tidigare har han undervisat Kurdiska bland annat på Lärarhögskolan i Stockholm och på Uppsala Universitet. Reso har också utbildat Kurdiska tolkar och är Kurdisk språkexpert på kammarkollegiets avdelning för auktorisering av Tolk och Translatorer.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Reso Zilan in English | Reso Zilan in Swedish