Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Sabal etonia

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Sabal etonia
Sabal etonia, commonly known as the scrub palmetto is a species of palm which is found only in the US State of Florida.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Sabal etonia
Sabal etonia, es una especie de palmera originaria de Florida y el sudeste de Georgia.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia tiếng Việt – Bách khoa toàn thư miễn phí

Download this dictionary
Sabal etonia
Sabal etonia là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được Swingle ex Nash miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Wikipedia.org...


© Bài báo này sử dụng tư liệu từ Wikipedia® và được cấp phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU và theoGiấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike.

English Spanish dictionary by Jaime Aguirre

Download this dictionary
Sabal etonia
Sabal achaparrado


| Sabal etonia in English | Sabal etonia in Spanish