Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Samiska

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Samiska
Samiska (tidigare lapska) (Sámegielat) är en grupp av flera finsk-ugriska språk, vars utbredningsområde utgörs av Sameland i de nordligaste delarna av SverigeNorge och Finland samt Kolahalvön i Ryssland. Språkgruppen omnämns i den norska och den finska grundlagen och är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Språken har officiell status i vissa kommuner i Finland, Norge och Sverige. I Ryssland erkänns samiska som ett av de nordliga språken och det undervisas i kildinsamiska i Lovozero-distriktet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
samiska

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
samiska
[s'a:miska] subst.
sami (término usual e impropio: "lapón")
samernas språk

 
samisk
[s'a:misk] adj.
sami (término impropio de uso muy general: "lapón")
som avser samerna


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish - Kurdish (by: Kamal Mavane)

Download this dictionary
samiska
subst. laponî
 
subst. jina lapon


| Samiska in Swedish | Samiska in Latin