Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Saturacja (medycyna)

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Saturacja (medycyna)
Saturacja (łac. saturatio) - oznacza nasycenie cieczy gazem. W medycynie dokonuje się pomiarów nasycenia płynów ustrojowych, m.in. krwi czy płynu komórkowego gazami.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Saturacja (medycyna) in Polish