Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Scots

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Scots
Scots may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Scots
Mit dem Begriff (Lowland) Scots, auch Lallans, wird eine westgermanische Sprache beziehungsweise eine Reihe von englischen Dialekten bezeichnet, die in Schottland im Tiefland – nicht jedoch im (ehemaligen) gälischen Sprachgebiet der Highlands und Hebriden – gesprochen werden und im bergigen Südschottland (Southern Uplands), im Central Belt (Glasgow-Edinburgh) und in einem Landstreifen entlang der Ostküste bis nach Aberdeen beheimatet sind. Eine Untersuchung des General Register Office ergab 1996 eine Sprecherzahl von ca. 1,5 Millionen Menschen, also ca. 30 % der Einwohner Schottlands. Außerdem wird Scots in den Teilen Nordirlands und Donegals gesprochen, die im 17. Jahrhundert von Schotten besiedelt wurden; hier wird es sowohl von Protestanten als auch von Katholiken gesprochen, aber aus ethnopolitischen Gründen als eine Sprache der protestantischen Bevölkerung gefördert.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Escocés (lengua germánica)
El escocés (nombre vernáculo: Scots, Scotts o Lallans) es una lengua germánica hablada en las Tierras Bajas de Escocia, además de en partes de Irlanda del Norte y en algunas áreas de la frontera norte de la República de Irlanda. No debe confundirse con el gaélico escocés, una lengua céltica. Existe controversia acerca de si el scots y el inglés de Inglaterra son el mismo idioma con ciertas diferencias (como ocurre en todos los idiomas), o son dos idiomas distintos. Según un sondeo gubernamental realizado en 2010, un 64% de los escoceses consideran que el scots y el inglés son el mismo idioma.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Schots (taal)
Schots, Laagland-Schots, Anglo-Schots, Ulster-Schots of Lallans (in de eigen taal Scots genaamd) is een term die door sommige taalkundigen gebruikt wordt voor het geheel van Germaanse dialecten dat wordt gesproken in Schotland en delen van Noord-Ierland en Ierland. Het wordt gezien als nauw verwant aan het Engels, maar te onderscheiden wegens aanzienlijke verschillen in woordenschat en uitspraak. Schots is dichter bij de Angelsaksische oorsprong gebleven dan het Engels. De Britse regering betwist de status van het Schots als 'taal', en ziet het Schots als een dialectgroep van het Engels. Argumenten daarvoor zijn het ontbreken van een Schotse standaardtaal en het bestaan van een dialectcontinuüm met de dialecten in Engeland.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Scot
 
Schotten (volk)
Schotten (Schots-Gaelisch:Albannaich, of waar het Hooglanders betreft, GàidheilScots: Scots) is een verzamelnaam voor de (voormalige) bewoners van Schotland. Het wordt ook wel gebruikt voor diegenen die de Schotse taal spreken.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Scots
Le scots (appelé en scots the Scots leid) est une langue germanique parlée en Écosse et dans le nord de l'Irlande (dans l'Ulster). Il est très proche de l'anglais.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Scots (homonymie)
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Scots in English | Scots in French | Scots in Italian | Scots in Spanish | Scots in Dutch | Scots in Portuguese | Scots in German | Scots in Russian | Scots in Japanese | Scots in Greek | Scots in Korean | Scots in Turkish | Scots in Hebrew | Scots in Arabic | Scots in Thai | Scots in Other Western-European languages | Scots in Other Russian languages | Scots in Polish | Scots in Czech | Scots in Latvian | Scots in Catalan | Scots in Albanian | Scots in Urdu | Scots in Bulgarian | Scots in Danish | Scots in Finnish | Scots in Norwegian | Scots in Romanian | Scots in Swedish | Scots in Farsi | Scots in Macedonian