Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Scottish Gaelic language

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Scottish Gaelic
Scottish Gaelic, sometimes also referred to as Gaelic ( ), is a Celtic language native to Scotland. A member of the Goidelic branch of the Celtic languages, Scottish Gaelic, like Modern Irish and Manx, developed out of Middle Irish, and thus is ultimately descended from Old Irish.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Schottisch-gälische Sprache
Die schottisch-gälische Sprache (Gàidhlig ; veraltet auch Ersisch) gehört zu den keltischen Sprachen und wird heute in Teilen Schottlands, namentlich auf Inseln der Inneren und Äußeren Hebriden, im Westen des Schottischen Hochlands sowie in Glasgow gesprochen. Nicht alle Sprecher, vor allem in Glasgow, sind allerdings Muttersprachler oder Erstsprecher, ausnahmslos beherrschen sie auch das Englische.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Schots-Gaelisch
Schots-Gaelisch of, in de taal zelf: Gàidhlig, is een Goidelische taal die wordt gesproken door de Gaels, een Keltische stam in de Schotse Hooglanden en wordt slechts door zo’n 60.000 mensen beheerst. Omdat het enkel in Noord-Schotland en op enkele eilanden (waaronder de Hebriden) wordt gesproken, wordt het ook wel eens Highland-Gaelic genoemd. De taal werd in de 3e eeuw vanuit Ierland naar Schotland gebracht en is daar tot op vandaag de dag een minderheidstaal. Desalniettemin was het Schots-Gaelisch in de elfde eeuw de meest gebruikte taal van Schotland; de grote achteruitgang valt aan talloze factoren te wijten, waaronder religieuze conflicten. De mislukte Jacobitische Rebellie in 1745 en de daarop volgende slag bij Culloden in 1746 droegen in sterke mate bij tot de marginalisering van de taal. Het onbeschaafde imago van het Schots-Gaelisch is een stigma dat tot in de twintigste eeuw bleef voortbestaan en zelfs tot op heden geregeld de kop opsteekt. De voornaamste reden waarom de enige plaats ter wereld waar Schots-Gaelisch nog een meerderheidstaal is, de Buiten-Hebriden ('na h-Eileanan an Iar') zijn, is dat deze archipel geografisch erg geïsoleerd is.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Écossais
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Jezyk szkocki gaelicki

© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Scottish Gaelic language in English | Scottish Gaelic language in French | Scottish Gaelic language in Spanish | Scottish Gaelic language in Dutch | Scottish Gaelic language in Portuguese | Scottish Gaelic language in German | Scottish Gaelic language in Russian | Scottish Gaelic language in Japanese | Scottish Gaelic language in Greek | Scottish Gaelic language in Turkish | Scottish Gaelic language in Hebrew | Scottish Gaelic language in Polish | Scottish Gaelic language in Hungarian | Scottish Gaelic language in Czech | Scottish Gaelic language in Lithuanian | Scottish Gaelic language in Bulgarian | Scottish Gaelic language in Danish | Scottish Gaelic language in Finnish | Scottish Gaelic language in Swedish