Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Sockel

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Sockel

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Sockel
Sockel avser i sin ursprungsbetydelse en avskild del som finns underst på ett byggnadsföremål. Exempel är sockeln på ett hus, sockeln till en dörröppning, sockeln till en kakelugn.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Sockel (der)
nm. base, pedestal, plinth

Reuter Medizin (by Peter Reuter)

Download this dictionary
Sockel
(m) base, basis, socket . 

Free to distribute :)

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
Sockel
Sockel
(m) - ①(房间的)墙角,柱脚,底座;基座;支座 ②管底,管基,管座 ③灯座

© 2007 EIMC International Limited, Co.


| Sockel in English | Sockel in French | Sockel in Italian | Sockel in Spanish | Sockel in Dutch | Sockel in German | Sockel in Russian | Sockel in Turkish | Sockel in Arabic | Sockel in Other Simplified Chinese dialects | Sockel in Other Russian languages | Sockel in Hungarian | Sockel in Serbian | Sockel in Bulgarian | Sockel in Swedish | Sockel in Farsi | Sockel in Latin