Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Stockholms ström

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Stockholms ström
Stockholms ström, also known as Strömmen, in  Stockholm is the innermost part of Saltsjön, a bay of the Baltic Sea. It continues into Lake Mälaren through Norrström.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Stockholms ström
Stockholms ström (« le torrent de Stockholm ») ou Strömmen est un cours d'eau de Stockholm en Suède.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Stockholms ström
Stockholms ström, eller Strömmen, är ett vattenområde som utgör den västligaste delen av Saltsjön i Stockholm där utloppet från Mälaren efter Norrström och Söderström strömmar in i Östersjön, vilket gör vattnet strömt. Området saknar formell avgränsning, och olika uppfattningar råder om var dess gränser går.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Stockholms ström
Stockholms ström tai vain Strömmen on vesistö Tukholman keskustassa, vanhan kaupungin ja Norrmalmin välissä. Stömmenissä Mälarenin vesi virtaa Itämereen. Strömmen rajoittuu lännessä Riddarfjärdeniin ja idässä Saltsjööhön. Strömmenin yli kulkee neljä siltaa, Centralbron, Vasabron, Norrbro ja Strömbron.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Stockholms ström
Stockholms ström (ofte bare omtalt som Strömmen) omfatter den delen av Saltsjön som ligger vest for Gamla stan og øst for Skeppsholmen og Kastellholmen.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Stockholms ström in English | Stockholms ström in French | Stockholms ström in Danish | Stockholms ström in Finnish | Stockholms ström in Norwegian | Stockholms ström in Swedish