Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Strategie

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Strategie
Strategie (von „Feldherrentum, Feldherrenkunst“ zu „Feldherr“; dieses von „Heer“) bezeichnet

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Strategie

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Stratégie
La stratégie est un .

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Strategie
Strategie – Pismo dyrektorów finansowych jest jedynym pismem na polskim rynku prasy branżowej, którego odbiorcami są menadżerowie ds. finansów i dyrektorzy finansowi. Magazyn wydawany jest przez Nathusius Investments. Nakład pisma wynosi 10.200 egzemplarzy.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Strategie
Strategie (z reckého strategos, generál < stratos (vojsko, výprava) + agein, vést) je dlouhodobý plán cinností zamerený na dosažení nejakého cíle. Strategie se vyskytuje v mnoha odvetvích, napríklad:
Politologie a vojenství

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Strategie in English | Strategie in French | Strategie in Italian | Strategie in Spanish | Strategie in Dutch | Strategie in Portuguese | Strategie in German | Strategie in Russian | Strategie in Turkish | Strategie in Arabic | Strategie in Other Russian languages | Strategie in Polish | Strategie in Czech | Strategie in Serbian | Strategie in Bulgarian | Strategie in Danish | Strategie in Romanian | Strategie in Farsi