Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Struktura matematyczna

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Struktura matematyczna
Struktura matematyczna (także model, system semantyczny, model semantyczny, dziedzina, struktura pierwszego rzędu) - w matematyce zbiór obiektów matematycznych połączonych w pewien system.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Struktura matematyczna in Polish