Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Strunz classification

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Nickel–Strunz classification
Nickel–Strunz classification is a scheme for categorizing minerals based upon their chemical composition, introduced by German mineralogist Karl Hugo Strunz (24 February 1910 – 19 April 2006) in his Mineralogische Tabellen (1941). The 4th and the 5th edition was edited by Christel Tennyson too (1966). It was followed by A.S. Povarennykh with a modified classification (1966 in Russian, 1972 in English).

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Systematik der Minerale
Unter der Systematik der Minerale versteht man eine nach chemischer Zusammensetzung und Kristallstruktur sortierte Liste aller bekannten Mineralarten.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Klasyfikacja mineralów Strunza
Klasyfikacja minerałów opracowana przez niemieckiego mineraloga Hugo Strunza opiera się na ich strukturze krystalicznej oraz składzie chemicznym.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Systematická mineralogie
Systematická mineralogie je soucástí mineralogie, zabývající se popisem jednotlivých minerálu a jejich trídení do urcitých prirozených skupin. Dnes jsou používány dva principy trídení nerostu:
  • princip trídení na základe krystalové struktury a chemického složení (tzv. krystalochemický). Jeho tvurcem je nemecký mineralog Karl Hugo Strunz a tento systém delí nerosty do 9 tríd. V 9. vydání došlo k vyjmutí borátu z 5. trídy a jejich ustanovení do 6. trídy. Ostatní se o jeden stupen posunuly a v soucasnosti má systém 10 tríd.
  • princip trídení na základe chemického složení a pak krystalové struktury, který vychází z prací amerického mineraloga Dany (Dana´s Systém of Mineralogy)

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

Latviešu Vikipedija – bezmaksas enciklopedija

Download this dictionary
Štrunca mineralu klasifikacijas sistema
Štrunca mineralu klasifikacijas sistemu izstradaja vacu mineralogs Karlis Hugo Štruncs (1910. gada 24. februaris - 2006. gada 19. aprilis). Lidzigi citam popularakajam mineralu klasifikacijas sistemam, Štrunca sistema balstas uz mineralu klasifikaciju pec to anjoniem un kristaliskas strukturas. Štruncs pirmo reizi publiceja sava izstradataja sistema veidotas mineralogiskas tabulas 1941. gada, un kopš ta laika Štrunca sistema ir pastavigi pilnveidota un uzlabota, klustot par visparpienemtu mineralu klasifikacijas sistemu daudzas valstis un starptautiskajas organizacijas, tai skaita Starptautiskaja Mineralogijas asociacija.

 Lasiet vairak Wikipedia.org...


© Šis raksts izmanto materialus no Vikipedijas® un tas ir licenzets atbilstoši GNU brivas dokumentacijas licencei

| Strunz classification in English | Strunz classification in Spanish | Strunz classification in Portuguese | Strunz classification in German | Strunz classification in Polish | Strunz classification in Czech | Strunz classification in Latvian