Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Subkultur

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Subkultur
Subkultur ist eine soziologische Bezeichnung für die mehr oder weniger abweichende Kultur der Teilgruppe einer Gesellschaft. Der Grad der Abweichung reicht von bloßen Modifikationen bis zu ausdrücklichen Gegenpositionen. Ursprünglich wurde der Begriff Subkultur im Rahmen der Kriminalsoziologie verwendet. Inzwischen wird er allgemeiner für die Bezeichnung unterschiedlicher Lebensstile gebraucht.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Subkultur
Subkulturer är små grupper av människor bland befolkningen som känner samhörighet inom gruppen och åtskillnad mot andra människor genom att de har samma kultursmak som ex mode eller musik och som signalerar tillhörighet till sin subkulturgrupp genom att klä sig eller bete sig på ett visst sätt. Genom att göra detta känner individen samhörighet med andra människor inom gruppen vilket bland annat leder till upplevelser av trygghet och bekräftelse. Just därför är det ofta ungdomar som söker sig till subkulturer då de ofta är i behov av identifiering och bekräftelse menar Philip Lalander och Thomas Johansson i boken "Ungdomsgrupper i Teori och praktik". Ur ett sociologiskt perspektiv är en subkultur en samling individer med bestämda uppfattningar och beteenden som skiljer dem från den större kultur som de är en del av. En subkultur kan utmärka sig genom att dess medlemmar är av en viss ålder, kön eller etnisk tillhörighet, och att de har vissa gemensamma åsikter, religiösa uppfattningar eller sexuell läggning. En subkultur definieras ofta genom att den motsätter sig de värderingar som den större kulturen har, en definition som det inte råder konsensus om. Ofta vill medlemmarna av en subkultur signalera sitt medlemskap genom mode eller musik. Subkulturerna i västvärlden i dag kretsar ofta kring någon musikgenre eller någon politisk ideologi. De kan också utgöra en motkultur som protesterar mot samhällets rådande sociala normer.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Subkultur
En subkultur er en kultur som eksisterer innenfor en annen, større kultur, og som kjennetegnes ved en rekke separate stiltrekk, overbevisninger og lignende. En subkultur, som på et eller flere områder er i opposisjon til vertskulturen, kan kalles en motkultur.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Subkultur
En subkultur er en kultur, som eksisterer inden for en anden, større kultur, og som kendetegnes ved en række separate stiltræk, overbevisninger og lign. En subkultur, som på et eller flere områder er i opposition til værtskulturen, kan kaldes en modkultur.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Subkultur (die)
nf. subculture, secondary cultural patterns within a given society; (Bacteriology) second culture


| Subkultur in English | Subkultur in German | Subkultur in Bulgarian | Subkultur in Danish | Subkultur in Norwegian | Subkultur in Swedish | Subkultur in Farsi | Subkultur in Latin