Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Substitution

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Substitution
Substitution may refer to:

Science and mathematics

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Substitution
Substitution (von lat. substituere ‚ersetzen‘) steht für:
 • Ersatz verlorengegangener Stoffe bei Patienten, siehe Substitutionstherapie
 • Substitution (Musik), das Ersetzen von Akkorden durch andere
 • in den Wirtschaftswissenschaften der qualitative Ersatz eines Gutes, siehe Substitutionsgut
 • eine veraltete Theorie, wonach die Kirche an Stelle von Israel das auserwählte „Volk Gottes“ ist, siehe Substitutionstheologie
 • in Zusammenhang mit kulturellem Wandel die Ersetzung eines Kulturelementes durch ein anderes

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Substitutie
Substitutie betekent vervanging en wordt in verschillende domeinen gebruikt:
 • substitutiereactie, een term in de organische chemie
 • substitutieversleuteling, codeertechniek in de cryptografie, dit kan bijvoorbeeld met een substitutiecijfer
 • substitutie (psychodiagnostiek), een onderdeel van intelligentie- en aandachtstesten
 • substitutie (economie), het geheel of gedeeltelijk vervangen van een schaars goed door een ander
 • substitutie (natuurkunde), daar waar de opgeloste stof een roosterplaats inneemt
 • substitutie (wiskunde), in de wiskunde het vervangen van termen of factoren door andere
 • substitutie (logica), het vervangen van variabelen in de logica
 • substitutie (archivistiek of archiefwetenschap), het vervangen van archiefbescheiden door reproducties, die daarna de status van origineel krijgen. Zie ook Archiefinspectie en Archiefwetenschap.
 • substitutie (geneeskunde), het vervangen van een bepaalde door het lichaam benodigde stof wanneer deze door een aandoening ontbreekt.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Substitution
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Substitution
Substitution betyder ersättning och kan syfta på:

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Substitution in English | Substitution in French | Substitution in Italian | Substitution in Spanish | Substitution in Dutch | Substitution in Portuguese | Substitution in German | Substitution in Russian | Substitution in Japanese | Substitution in Greek | Substitution in Korean | Substitution in Turkish | Substitution in Hebrew | Substitution in Arabic | Substitution in Thai | Substitution in Other Simplified Chinese dialects | Substitution in Other Russian languages | Substitution in Polish | Substitution in Hungarian | Substitution in Czech | Substitution in Latvian | Substitution in Catalan | Substitution in Croatian | Substitution in Serbian | Substitution in Albanian | Substitution in Urdu | Substitution in Bulgarian | Substitution in Danish | Substitution in Finnish | Substitution in Norwegian | Substitution in Romanian | Substitution in Swedish | Substitution in Ukrainian | Substitution in Farsi | Substitution in Macedonian | Substitution in Latin | Substitution in Hindi