Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Sufismus

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Sufismus
Sufismus , auch Sufitum oder Sufik, ist eine Sammelbezeichnung für Strömungen im islamischen Kulturkreis, die asketische Tendenzen und eine spirituelle Orientierung aufweisen, die oft mit dem Wort Mystik bezeichnet wird. Einen Anhänger des Sufismus nennt man Sufi , Sufist oder auch Derwisch . Für die Ausarbeitung ihrer praktischen und theoretischen Lehren beziehen sich die Sufis auf einen „inneren Sinn“ des Korans und insbesondere auf Verse, welche sich auf eine individuelle Beziehung oder Unmittelbarkeit zu Gott beziehen lassen, sowie auf Traditionen (, Pl. ) und Vita von Mohammed, die in diesem Sinne als Vorbild gedeutet werden.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Súfismus
Súfismus (: تصوّف; tasawwuf) je mystická forma nebo také duchovní cesta či spiritualita islámu. Rozmanitý pojem zahrnující v sobě etiku, estetiku, vzory chování, působí i na poli hospodářském, politickém či vojenském. Zachází až za hranice běžného chápání mystiky. Na vztahy k bohu a okolí se odvolává šarí´a, súfismus dává šarí´i duchovní postoj, pomoci něhož věřící vykonávají světské povinnosti. Súfismus je hnutí nejednotné a nekonformní. Cílem následovníků súfismu je pomocí zvláštních praktik přivést věřícího blíže k Bohu či dokonce s Bohem splynout. Existuje velká řada súfijských řádů, které se označují jako taríky, z nichž převážná většina je sunnitských.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
Sufismus
Sufismus
(m) -s,kein pl. [宗]泛神论神秘主义

© 2007 EIMC International Limited, Co.

TZ-one - Slovník cizích slov

Download this dictionary
súfizmus
směr islámské mystiky ovlivněný buddhizmem a křesťanstvímOpenThesaurus

Download this dictionary
islamische Mystik
islamische Mystik, Sufismus


| Sufismus in German | Sufismus in Czech