Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Supremum

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Infimum and supremum
In mathematics, the infimum (abbreviated inf; plural infima) of a subset S of a partially ordered set T is the greatest element in T that is less than or equal to all elements of S, if such an element exists. Consequently, the term greatest lower bound (abbreviated as GLB) is also commonly used.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Supremum

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Supremum
In de verzamelingenleer, een deelgebied van de wiskunde, is het supremum (meervoud suprema) van een deelverzameling van enige verzameling het kleinste element (niet noodzakelijkerwijs in de deelverzameling) dat groter of gelijk is dan alle elementen in deze deelverzameling. Bijgevolg wordt de term kleinste bovengrens (ook wel afgekort als kbg of KBG) vaak gebruikt. Suprema van reële getallen zijn een veelvoorkomend speciaal geval, die vooral belangrijk zijn in de analyse. De algemene definitie blijft echter geldig in de meer abstracte setting van de ordetheorie, waar willekeurige gedeeltelijk geordende verzamelingen worden beschouwd.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Bovengrens

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Borne supérieure et borne inférieure
En mathématiques, les notions de borne supérieure et borne inférieure d'un ensemble de nombres réels interviennent en analyse, comme cas particulier de la définition générale suivante. La borne supérieure (ou le supremum) d'une partie d'un ensemble partiellement ordonné est le plus petit de ses majorants. Une telle borne n'existe pas toujours, mais si elle existe alors elle est unique. Elle n'appartient pas nécessairement à la partie considérée. Dualement, la borne inférieure (ou l'infimum) d'une partie est le plus grand de ses minorants.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Supremum
 
Kres dolny i górny

© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Supremum in English | Supremum in French | Supremum in Spanish | Supremum in Dutch | Supremum in Portuguese | Supremum in German | Supremum in Russian | Supremum in Japanese | Supremum in Greek | Supremum in Polish | Supremum in Czech | Supremum in Latvian | Supremum in Danish | Supremum in Finnish | Supremum in Swedish | Supremum in Farsi