Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Sydamerika

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Sydamerika
Sydamerika är en världsdel som utgör den södra delen av den amerikanska dubbelkontinenten, med Stilla havet i väster, Atlanten i öster, Antarktis i söder och Karibiska havet i norr. Sydamerika har en landsyta på cirka 17 840 000 km², vilket är nästan 3,5% av jordens totala yta. Som gräns till Nordamerika räknar man vanligen landgränsen mellan Colombia och Panama, men ibland räknar man att gränsen går vid PanamakanalenCentralamerika (det vill säga från Mexiko i norr till Panama i söder) räknas därför till Nordamerika. När det gäller Latinamerika dras istället gränsen mellan Mexiko och USA, då begreppet Latinamerika är mer kulturellt och språkligt baserat.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Sør-Amerika
Sør-Amerika er et kontinent som befinner seg stort sett på den sørlige halvkule. Det strekker seg fra grensen til Panama og de sørligste øyene i Karibia i nordvest og nesten helt til Antarktis i sør. Sør-Amerika grenser til Stillehavet i vest og Atlanterhavet i øst.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Sydamerika
Sydamerika er et kontinent (en af de 7 verdensdele) med en størrelse på ca. 17,8 mio. km² hvoraf det meste af arealet ligger syd for ækvator. Sydamerika ligger mellem Stillehavet og Atlanterhavet og er forbundet med Nordamerika ved Panamatangen i Mellemamerika.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
Sydamerika
America Meridional/del Sud

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
Sydamerika
آمريكاي جنوبي يا لاتين


| Sydamerika in English | Sydamerika in Danish | Sydamerika in Norwegian | Sydamerika in Swedish | Sydamerika in Farsi | Sydamerika in Latin