Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

T tests

Latviešu Vikipedija – bezmaksas enciklopedija

Download this dictionary
T tests
T tests ir visbiežak statistika lietota metode, lai noteiktu, vai starp divu izlašu aritmetiskajiem videjiem pastav statistiski nozimigas atškiribas. Šim testam ir vairakas modifikacijas, kas lauj to izmantot gan atkartotiem merijumiem viena izlase, gan diviem merijumiem neatkarigas izlases, ka ari ieverot faktu, vai izlašu dispersijas ir saskanotas vai nesaskanotas.

 Lasiet vairak Wikipedia.org...


© Šis raksts izmanto materialus no Vikipedijas® un tas ir licenzets atbilstoši GNU brivas dokumentacijas licencei

| T tests in English | T tests in Dutch | T tests in Portuguese | T tests in German | T tests in Japanese | T tests in Finnish | T tests in Swedish